RICHARD MÜLLER, TOVÁRNA NA STÁVKOVÉ A HEDVÁBNÉ ZBOŽÍ, AŠ, 1903-1948(1949)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10782
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
437
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
5
Autor: 
OTTA K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1970
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1903 - 1948 (1949)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Skupiny tématické evidence
Výroba oděvů a prádla

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)