KREISSIG A SCHUBERT, TOVÁRNA NA PUNČOCHY, TEPLICE - ŠANOV, 1946-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10778
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
434
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
OTTA K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1970
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1946 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Šanov
Teplice
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)