CHRISTIAN KLAUS A SPOL., TOVÁRNA NA STÁVKOVÉ ZBOŽÍ, AŠ, 1926-1947

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10776
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
432
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
7
Autor: 
VÍTKOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1967
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1926 - 1947
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)