JOHANN ISER, STROJNÍ VÝROBA KRAJEK A PLETENÉHO ZBOŽÍ, RUSOVÁ U PŘÍSEČNICE, 1943-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10775
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
431
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
OTTA K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1970
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1943 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Rusová
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)