KAREL HAVLÍK, TOVÁRNA LÁTKOVÝCH RUKAVIC, TRIKOTOVÉHO A PLETENÉHO ZBOŽÍ, LIBÁ, 1934-1947

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10772
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
428
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
5
Autor: 
MATERNA V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1970
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1934 - 1947
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Libá
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)