C. B. GÖLDNER, PŘÁDELNY, VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST V HAZLOVĚ A LIBÉ, 1903-1947

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10771
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
427
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
8
Autor: 
MATERNA V.
OTTA K.
VÍTKOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1968
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1903 - 1947
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Hazlov
Šanov
Skupiny tématické evidence
Výroba vlněné příze a tkanin

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)