CHRISTIAN GEIPEL A KLAUS, TOVÁRNA NA STÁVKOVÉ ZBOŽÍ, KOMANDITNÍ SPOLEČNOST V AŠI, 1927-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10769
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
425
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
6
Autor: 
MATERNA V.
OTTA K.
VÍTKOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1968
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1927 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)