CHRISTOPH FISCHER, NOVORYBNICKÁ PŘÁDELNA VIGOŇOVÉ PŘÍZE, STUDÁNKA U AŠE, 1913-1949

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10768
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
424
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
6
Autor: 
OTTA K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1970
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1913 - 1949
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Studánka
Skupiny tématické evidence
Výroba vlněné příze a tkanin

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)