ALBÍN DOST, TOVÁRNA NA STÁVKOVÉ RUKAVICE, KOMANDITNÍ SPOLEČNOST, AŠ, 1893-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10763
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
419
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
OTTA K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1969
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1893 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)