KAREL RUDOLF BRAUN, VÝROBA TRIKOTOVÉHO ZBOŽÍ, VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, PLESNÁ, 1768-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10761
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
417
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
6
Autor: 
OTTA K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1969
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1768 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plesná
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)