HEŘMAN BECK, TEXTILNÍ TOVÁRNA, HRANICE U AŠE, 1938-1947

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10759
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
415
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
3
Autor: 
OTTA K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1969
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1938 - 1947
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Hranice
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)