CHRISTIAN BAUMGÄRTEL, KOMANDITNÍ SPOLEČNOST, VÝROBA BAVLNĚNÉHO A VLNĚNÉHO ZBOŽÍ V AŠI, 1861-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10758
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
414
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
7
Autor: 
BINAR R.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1972
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1861 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Skupiny tématické evidence
Výroba bavlněné příze a tkanin

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)