VELKOSTATEK TÝNEC, (1642)1707-1949

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20129
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
411
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
117
Autor: 
VÁŇOVÁ LAD.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2000
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1642) 1707 - 1949
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Týnec
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)