GRAFICKÉ ZÁVODY POUR A SPOL., KOMANDITNÍ SPOLEČNOST, PLZEŇ, (1899)1911-1950

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10575
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
410
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
10
Autor: 
WASKOVÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1995
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1899) 1911 - 1950
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Polygrafický průmysl

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)