GRAFIKA TISKAŘSKÉ PODNIKY V PLZNI, ZAPSANÉ SPOL. S R. O., 1894-1953

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10574
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
409
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
WASKOVÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1999
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1894 - 1953
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Polygrafický průmysl

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)