AKCIOVÁ SPOLEČNOST SCHWARZKOPF A SPOL., AKCIOVÉ TOVÁRNY NA USNĚ, OBUV A ŘEMENY, SUŠICE, (1893)1920-1949(1955)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10503
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
407
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
20
Autor: 
WASKOVÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1999
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1893) 1920 - 1949 (1955)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Sušice
Skupiny tématické evidence
Průmysl zpracování kůže

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)