PODPŮRNÝ FOND ZAMĚSTNANCŮ FIRMY ZÁPADOČESKÉ PAPÍRNY, NÁRODNÍ PODNIK V PLZNI, 1936-1961

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10737
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
406
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
8
Autor: 
NUTILOVÁ V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1975
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1936 - 1961
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)