JEDNOTA DĚLNICTVA LUČEBNÍHO PRŮMYSLU V PRAZE, ODBOČKA BUKOVEC, 1931-1946

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10736
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
405
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
7
Autor: 
NUTILOVÁ V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1976
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1931 - 1946
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Bukovec
Skupiny tématické evidence
Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)