NEG, SPOLEČNOST PRO OBCHOD PAPÍREM A CELULOSOU, S. R. O., PRAHA, (1924)1927-1946(1949)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10735
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
404
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
7
Autor: 
NUTILOVÁ V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1974
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1924) 1927 - 1946 (1949)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Praha
Skupiny tématické evidence
Celulózky a papírny, zpracování papíru

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)