PRAŽSKÁ NEUSIEDELSKÁ, SPOJENÉ TOVÁRNY NA PAPÍR, CELULÓZU A DŘEVOVINU A. S., PRAHA, ZÁVOD PLZEŇ, (1895)1912-1949(1950)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10734
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
403
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
21
Autor: 
NUTILOVÁ V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1974
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1895) 1912 - 1949 (1950)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Praha
Vídeň
Skupiny tématické evidence
Celulózky a papírny, zpracování papíru

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)