ÚHLAVSKÝ MLÝN, TOVÁRNA NA DŘEVOVINU A LEPENKY, SPOL. S R. O., HAMRY, 1903-1948(1951)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10732
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
401
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
NUTILOVÁ V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1974
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1903 - 1948 (1951)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Hamry
Skupiny tématické evidence
Celulózky a papírny, zpracování papíru

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)