GELLERT A SPOL., AKCIOVÁ SPOLEČNOST PRO PRŮMYSL PAPÍRNÍ, PRAHA, ZÁVOD PLZEŇ, 1898-1946([1969])

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10731
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
400
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
6
Autor: 
NUTILOVÁ V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1974
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1898 - 1946 [1969]
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Celulózky a papírny, zpracování papíru

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)