PODPŮRNÝ FOND DĚLNICTVA LUČEBNÍHO PAPÍRNY PIETTE V PLZNI, 1937-1944(1967)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10730
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
399
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
SLAVÍKOVÁ L.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1971
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1937 - 1944 (1967)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)