P. PIETTE, VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST V PRAZE, ZÁVOD PLZEŇ, 1870-1911([1959])

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10729
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
398
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
8
Autor: 
SLAVÍKOVÁ L.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1971
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1870 - 1911 [1959]
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Praha
Skupiny tématické evidence
Celulózky a papírny, zpracování papíru

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)