ZÁVODNÍ VÝBOR TOVÁRNY C. A W. WEISS, BUKOVEC, 1926-1937

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10728
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
397
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
NUTILOVÁ V.
VAŇATA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1976
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1926 - 1937
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Bukovec
Skupiny tématické evidence
Odborové organizace do roku 1945 – místní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)