C. A W. WEISS, VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, BUKOVEC, 1863-1946

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10727
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
396
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
21
Autor: 
NUTILOVÁ V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1974
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1863 - 1946
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Bukovec
Skupiny tématické evidence
Celulózky a papírny, zpracování papíru

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)