VELKOSTATEK HALŽE, 1784-1947

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20031
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
395
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
18
Autor: 
VÁŇOVÁ LAD.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1998
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1784 - 1947
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Halže
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)