VELKOSTATEK KUNKOVICE, 1773-1892

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20065
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
394
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
VÁŇOVÁ LAD.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1998
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1773 - 1892
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kunkovice
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)