VELKOSTATEK ŽLUTICE - ŠTĚDRÁ, 1599-1945

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
224
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
393
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
18
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1997
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1599 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Štědrá
Žlutice
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)