VELKOSTATEK HLAVŇOVICE, 1688-1940

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20032
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
389
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
VÁŇOVÁ LAD.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1993
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1688 - 1940
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Hlavňovice
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)