VELKOSTATEK KOPEC, 1722 - 1881

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20056
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
387
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
VÁŇOVÁ LAD.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1993
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1722 - 1881
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kopec
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)