ZÁVODNÍ ORAGANIZACE KERAMICKÉHO ZÁVODU V CHLUMČANECH, 1919-1945

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10517
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
386
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
6
Autor: 
WASKOVÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1998
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1919 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Chlumčany
Skupiny tématické evidence
Odborové organizace do roku 1945 – místní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)