ZÁPADOČESKÉ TOVÁRNY KAOLINOVÉ, ŠAMOTOVÉ A SLOVENSKÉ ZÁVODY MAGNEZITOVÉ, A. S., PRAHA, ZÁVOD CHLUMČANY, (1887)1926-1945(1949)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10516
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
385
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
WASKOVÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1998
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1887) 1926 - 1945 (1949)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Chlumčany
Skupiny tématické evidence
Stavebnictví - cihelny, šamotárny a keramické závody

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)