DOBŘANSKÉ KAOLINOVÉ A ŠAMOTOVÉ ZÁVODY, A. S., PRAHA, ZÁVOD CHLUMČANY, 1893-1929

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10515
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
384
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
9
Autor: 
JANOUŠKOVCOVÁ E.
WASKOVÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1998
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1893 - 1929
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Chlumčany
Skupiny tématické evidence
Stavebnictví - cihelny, šamotárny a keramické závody

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)