MAX BRÜCKNER, PÉŘOVÉ VÝROBKY, KVĚTINY, PUDRÁTKA, VĚJÍŘE, PŘEHOZY, KOŽEŠINY, DOM. OBUV, LUBY U CHEBU (SCHÖNBACH), 1945-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10527
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
381
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
2
Autor: 
ŠILHAN V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1986
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Luby
Skupiny tématické evidence
Výroba oděvních doplňků (klobouky, knoflíky apod.)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)