VELKOSTATEK OSTROV, 1592-1929[1965]

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
206
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
377
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
93
Autor: 
HAUBERT J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1996
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1592 - 1929 [1965]
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Ostrov
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)