JULIUS GUTH, VÝROBA A OBCHOD SE ŽELEZNÝM ZBOŽÍM, ROKYCANY, 1946-1948(1951)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10274
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
376
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
VANĚK F.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1971
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1946 - 1948 (1951)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Rokycany
Skupiny tématické evidence
Výroba prvků, mechanizmů, strojů a zařízení pro zemědělství, obchod a služby

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)