HEINRICH MATTONI, AKCIOVÁ SPOLEČNOST KYSIBL-KYSELKA, 1854-1953

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10275
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
371
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
21
Autor: 
ŠIMONOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1970
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1854 - 1953
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kyselka
Skupiny tématické evidence
Farmaceutická výroba

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)