DÍLNY STÁTNÍCH DRAH V PLZNI, 1885-1949

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10272
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
370
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
22
Autor: 
SEDLÁČKOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1968
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1885 - 1949
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Výroba dopravních prostředků

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)