UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ V PLZNI - ZPĚVNÍ ODBOR, 1920-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10273
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
369
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
SEDLÁČKOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1967
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1920 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)