CIHELNA STAVITELŮ PLZEŇSKÝCH, SPOL. S R. O. V ČERNICÍCH, 1911-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10541
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
368
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
HADÁČEK F.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1972
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1911 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Černice
Skupiny tématické evidence
Stavebnictví - cihelny, šamotárny a keramické závody

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)