TOVÁRNA NA HLINĚNÉ A ŠAMOTOVÉ ZBOŽÍ, SPOL. S R. O., KOŽLANY, SE SÍDLEM FIRMY V RAKOVNÍKU, 1918-1942

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10538
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
367
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
HADÁČEK F.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1972
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1918 - 1942
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kožlany
Rakovník
Skupiny tématické evidence
Stavebnictví - cihelny, šamotárny a keramické závody

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)