JOSEF NĚMEČEK, PAROSTROJNÍ KRUHOVÁ CIHELNA, KOŽLANY, 1938-1940

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10537
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
366
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
2
Autor: 
HADÁČEK F.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1972
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1938 - 1940
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kožlany
Skupiny tématické evidence
Stavebnictví - cihelny, šamotárny a keramické závody

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)