FRANT. SLAVÍK, TOVÁRNA NA KERAMICKÁ STAVIVA SE SÍDLEM V HROCHOVĚ TÝNCI, ZÁVOD ŽIHLE, 1933-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10544
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
365
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
7
Autor: 
FELIX C.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1965
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1933 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Hrochův Týnec
Žihle
Skupiny tématické evidence
Stavebnictví - cihelny, šamotárny a keramické závody

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)