EMIL ŠKODA, CIHLÁŘSKÉ ZÁVODY, AKC. SPOL. DOUDLEVCE, 1920-1950

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10542
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
364
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
6
Autor: 
HADÁČEK F.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1972
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1920 - 1950
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Doudlevce
Skupiny tématické evidence
Stavebnictví - cihelny, šamotárny a keramické závody

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)