FRANTIŠEK SCHRAM, STROJNÍ CIHELNY, DVORY U KARLOVÝCH VARŮ, 1923-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10540
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
363
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
FELIX C.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1971
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1923 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Dvory
Skupiny tématické evidence
Stavebnictví - cihelny, šamotárny a keramické závody

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)