FRANTIŠEK ZOTTLEDER, VÝROBA VÝŠIVEK, KRASLICE, 1923-1953

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10679
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
357
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
DVORSKÝ A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1970
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1923 - 1953
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kraslice
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)