CHRISTIAN KÜHNL, BĚLIDLO, BAREVNA A ÚPRAVNA V KRASLICÍCH, (1872)1900-1949

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10678
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
356
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
6
Autor: 
DVORSKÝ A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1969
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1872) 1900 - 1949
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kraslice
Skupiny tématické evidence
Konečná úprava textilií (barvírny, bělidla apod.)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)