JOSEF KAUB, POŠUMAVSKÉ STROJÍRNY A SLÉVÁRNA DOMAŽLICE, 1892-1949

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10671
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
352
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
6
Autor: 
KRESL J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1967
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1892 - 1949
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Domažlice
Skupiny tématické evidence
Průmysl železa a kovů (ocelárny, válcovny, slévárny atd.)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)