NEMOCENSKÁ POKLADNA V ZÁVODĚ FIRMY NOVOKDYŇSKÁ TOVÁRNA NA VLNĚNÉ ZBOŽÍ, PŘÁDELNY MYKANÉ A ČESANÉ PŘÍZE, AKCIOVÁ SPOLEČNOST, NOVÁ KDYNĚ, (1886-1920)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10513
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
350
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
5
Autor: 
MATĚJOVIČ F.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1970
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1886 - 1920
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kdyně
Skupiny tématické evidence
Léčebné fondy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)